نشست مشترک مدیرعامل و کارشناسان موسسه صراط مبین با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  • یکشنبه, 17 بهمن 1395 08:03
  • بازدید 2901 بار

دکتر مهدی جمالی مدیر کل هسته ی گزینش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بازدید از موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین، ضمن اشاره به اشراف نسبی به دستاوردهای پژوهشی موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین، گزارشی از فعالیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمود و اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1391 با تلفیق سه وزارت خانه شکل گرفت.

دکتر جمالی در ادامه ضمن ارائه تعریفی از نام وزارت خانه متبوع خود، اظهار داشت: عنوان تعاون نشان دهنده، رویکرد تعاون محوری وزارت خانه در حرکت اشتغالی کشور بوده و عنوان کار نیز ابزاری برای رسیدن به هدف که همان رفاه اجتماعی است، ترسیم شده است.
وی با تأکید بر این که اگر در حوزه تعاون خوب فعالیت نموده و از ابزار کار بهترین استفاده را داشته باشیم، به رفاه اجتماعی دست خواهیم یافت،ایشان همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: رسیدن به رفاه اجتماعی سالم از اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با اشاره به این که حدود 40 تا 50 درصد از منابع حاکمیتی به نوعی با این وزارت خانه سر و کار دارد، یادآور شد: قریب به 6 میلیون نفر از گروه های آسیب پذیر جامعه، از هدف گذاری های فعالیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
وی با تأکید بر این که 35 میلیون نفر جامعه آماری کشور را می توان به صورت مستقیم جزء مخاطبان اصلی این وزارت خانه برشمرد، اظهار داشت: 152 مأموریت ویژه، برای پیگیری برنامه های سازمانی وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترسیم شده است.
وی در ادامه تأکید کرد: ورود به برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه های دینی و فرهنگی و نهادینه سازی این مهم بر اساس اقتضائات جامعه هدف از رویکردهای فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود.
وی با اشاره به این که حجم فعالیت های ستادی وزارت خانه و نوع بودجه های آن، گنجایش ورود عمیق به فعالیت های پژوهشی در حوزه فرهنگ دینی را ندارد، اظهار داشت: اگر هم افزایی میان سطح علمی- پژوهشی و سطح اجرای ایجاد شود، از جرگه تعاملات علمی و عملیاتی به راهکارهای فنی برای ارتقاء فعالیت ها، دست خواهیم یافت.
ایشان ضمن تأکید بر ضرورت آینده پژوهشی و تثبیت آموزه ها در جامعه هدف، خاطرنشان کرد: ترسیم نظام واره نباید توقف فعالیت های پژوهشی را به دنبال داشته باشد؛ باید همزمان با دسیسه ها، ترفندها و چالش های تحمیلی دشمن، برنامه های به روز و هدفمندی ارائه گردد.
وی در ادامه تأکید کرد: باید مبتنی بر نظام واره، ضمن تمرکز بر گروه های هدف مشخص و محدود، بر روی اهداف اصلی تأکید نموده، هدف گذاری های دیگر را به منظور بازخوردگیری و شناسایی آسیب ها مورد توجه قرار داد.
دکتر جمالی پرهیز از فعالیت های شوک محوری و حرکت به سمت فعالیت های بنیادی را مهم ارزیابی نمود و خاطرنشان کرد: ایجاد ساختار و نهاد سازی بسیار ارزشمند بوده، باید سناریوهای متعددی برای آینده پژوهشی ارائه گردد.
وی در پایان تصریح کرد: باید ارتباط گیری های هدفمند در سطوح مختلف داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
دکتر مجتبی نورانی مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی با جامعه مخاطب گسترده ای که خود با آسیب های فراوانی نسبت به سطح عمومی جامعه روبروست، ارتباط دارد.
وی با بیان این که دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقلاً به دنبال ارتقاء فرهنگ کار با همه مصادیق آن در میان جامعه هدف است، اظهار داشت: مصادیق و مؤلفه های تشکیل دهنده فرهنگ کار، نهایتا به ارائه محیط سالم ختم می شود.
ایشان با اشاره به این که توجه به فرائض دینی، جزء وظایف ترسیم شده در دفتر امور فرهنگی وزارت خانه است، یادآور شد: در کنار مسئولیت ها و وظایف ذاتی، توجه به نهادینه سازی مبانی دینی در جامعه هدف، یکی از مهمترین اهداف این دفتر به شمار می رود.
وی با بیان این که نمود تأثیرگذاری در بخشی از جامعه هدف، خود را در کل جامعه نشان خواهد داد، ابراز داشت: توجه به فرهنگ کار آفرینی در میان قشر آماده به کار جامعه، امری بسیار مهم است.
دکتر نورانی در ادامه طرح "تکاپو" را یکی از طرح های حوزه کار آفرینی برشمرد و تصریح کرد: این طرح، ضمن تغییر سطح نگاه به زندگی در میان شرکت کنندگان، نگرش به جایگاه های مختلف فرهنگی را اصلاح و محوریت مساجد در جذب و هدایت نیروهای فعال را پررنگ تر می کند.
دکتر محمد تقی دشتی در دیدار مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، با بیان این که ماهیت انقلاب اسلامی، دینی- فرهنگی بود، تصریح کرد: دشمن به خوبی به این موضوع واقف بوده و بر این باور است که ماهیت انقلاب اسلامی را جز با فروپاشی دینی و فرهنگی نمی توان منحرف نمود.
وی افزود: تحریم ها و تاکتیک های ظاهری دنبال شده از سوی دشمنان، تنها لایه رویین تقابلات انقلاب اسلامی با جهان استکبار است که برای فریب از هدف کلی یعنی، انحراف انقلاب از ماهیت اصلی، بزرگ نمایی می شود.
وی در ادامه ضمن ارائه تعریفی از رسالت موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین، در حوزه آسیب شناسی دین و نهادهای دینی اظهار داشت: این موسسه با حضور اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی شروع به کار کرده، تا کنون تولیدات ارزشمندی را در حوزه های مختلف فرهنگ دینی ارائه نموده است.
مدیر عامل موسسه صراط مبین خاطرنشان کرد: موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین برای قوام کار فعالیت های پژوهشی خود، نظام نامه جامع مسائل فرهنگی را تهیه نموده است، این نظام نامه با فعالیت 8 ماهه تیم پژوهشی تحقیقاتی شکل گرفته و در آن رابطه های تأثیر و تأثری، لایه ها و نیز علت و معلول بودن مسائل فرهنگی احصا شده است.
وی ارائه مقالاتی در موضوع مردم سالاری دینی را از دیگر رویکردهای موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین عنوان کرد و اظهار داشت: گونه شناسی جریان های فکری حوزه، یکی دیگر از کارهای زیربنایی این موسسه به شمار می رود، که در آن فعالیت جریان فکری انقلاب اسلامی و جریان های رقیب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
ایشان با اشاره به این که موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در گام نخست تحقیقات خود، ضمن پیشینه شناسی مسئله، فرا تحلیلی از مطالب احصاء شده را برای ارائه عصاره مباحث پیگیری می کند، اظهار داشت: این موسسه در گام دوم، تصمیمات نهادهای حاکمیتی در حوزه های مختلف برنامه ای و اجرایی را مورد بررسی قرار داده، ضمن هم آور سازی مباحث احصا شده با تصمیمات و برنامه های اجرایی، راه کارهای عملیاتی را از زبان متخصصان امر دریافت و به جامعه نخبگانی و مجریان فرهنگی ارسال می کند.
وی راهبرد پردازی در تحقیقات را از دیگر بخش های نوین پژوهش در موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین عنوان کرد و ابراز داشت: تاکنون بازتاب های خوب و در خور توجهی از تحقیقات این موسسه، از سوی نهادهای مختلف دینی و فرهنگی ارائه شده است.
دکتر دشتی با بیان این که برخی از راهکارهای ارائه شده در موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در سطوح مختلف مدیریتی کشور اجرا شده است، ابراز داشت: امیدواریم با پردازش دقیق و عمیق مسائل فرهنگ دینی، هر قدم خود را به اهداف تعیین شده نزدیک تر نماییم.
ایشان در ادامه افزودند: با توجه به حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف فرهنگی و دینی در بحث های پژوهشی این موسسه، مباحث و راهکارهای ارائه شده توسط این موسسات مورد بحث و بررسی فنی قرار گرفته، سریع تر وارد فاز اجرایی می شود.
وی رسوب نظری در مردم سالاری دینی را یکی از آسیب های پیش روی نظم مقدس اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: در عرصه تنظیم نظام واره مردم سالاری دینی، تا کنون 63 آسیب در حوزه هنجاری، ساختاری و اجرایی در موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین احصا شده است.
حجت الاسلام مقدم نیز در ادامه ضمن ارائه گزارشی از سیر فعالیت پژوهشی موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین، خاطرنشان کرد: تحلیل های احصا و ارائه شده توسط کارشناسان موسسه، در حلقه ای با حضور اساتید صاحب نظر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، تحلیلی جمعی، از مباحث ارائه می گردد.
وی با بیان این که تمام جنبه های مباحث با حضور متخصصانی در حوزه های مختلف حقوقی، اجرایی، مدیریتی، امنیتی و...  مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین، تحقیقات مرتبط با استان قم را با رویکرد شوک محوری مورد توجه قرار می دهد؛ برآنیم تا ضمن ایجاد تلنگر در میان مسئولان، تسریع روند حل آسیب های اجتماعی را شاهد باشیم.

حجت الاسلام نجفی نیز در بخش دیگری از این نشست ضمن تأکید بر تأثیر آسیب شناسی نظام واره ای در حل معضلات فرهنگی جامعه، خاطرنشان کرد: بسیاری از چالش های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بحث نظام واره شناسایی مسائل کلان فرهنگی، حل شدنی است.
وی با بیان این که در مسئله شناسی های موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین، ابعاد مختلف مسئله احصا شده، جهات مختلف آن پیگیری می شود، اظهار داشت: متأسفانه در بسیاری از موارد، دغدغه های فرهنگی مطرح در جامعه، به هیچ نحو مسئله اصلی، واقعی و ضروری جامعه نیست.
وی با بیان این که موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین مسائل به روز و مبتلابه جامعه اسلامی را سریعاً در دستور کار خود قرار می دهد، اظهار داشت: در مسئله شناسی ها، نهادهای درگیر و فعال در حوزه خاص تحقیقی، شناسایی شده؛ ضمن احصاء رویکردها، فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته، هم افزایی های عمیقی برای تعامل با نهاد هدف برقرار و ارتباط نخبگانی با بدنه مدیریتی ایجاد می شود.
در بخش پایانی این دیدار دکتر باقر صدقی با اشاره به آغاز به کار بخش روابط عمومی موسسه افزود: بخشی از تلاش موسسه بر اجرایی سازی راهبردهای تخصصی در بدنه فرهنگی جامعه معطوف شده است،وی همچنین خاطرنشان کرد: موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در حوزه عرضه آثار و محصولات، وسواس خاصی را به خرج داده و همواره ارائه راهکارهای عملیاتی را در دستور کار خود قرار می دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: به منظور نهادینه سازی راهکارهای عملیاتی در جامعه هدف، ارتباطات خوبی با مراکز و موسسات فرهنگی- دینی ایجاد شده، تفاهم نامه های مختلفی با ایشان امضا می شود.
وی با اشاره به این نکته که دسترسی به آمارهای دقیق، یکی از مهمترین مولفه ها در ارائه راهکارهای عملیاتی قوی است، تأکید کرد: در کنار رساندن محصولات موسسه به مخاطبان هدف، بازخورد گیری فعالیت ها، از مهمترین وظایف بخش روابط عمومی موسسه است.وی همچنین افزود:عملیاتی نمودن و اجرایی سازی راهکارهای ارائه شده نیز در بخش روابط عمومی مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان این که نباید از نقش مساجد در کاهش آسیب های اجتماعی غافل بود، خاطرنشان کرد: آموزش کارآفرینی، تنها بهانه ای برای آشتی قشر خاصی از جوانان با نهاد مسجد است.
ایشان در پایان با بیان این که در طرح سرای محله، باید نگاه مسجد محوری مورد توجه قرار می گرفت، اظهار داشت: باید از پایگاه های سنتی، که تأثیرات فراوانی در نهاد جامعه دارند، بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید