ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهکتابخانهکتابخانه دیجیتالمبانی حاكمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مبانی حاكمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (11)

مؤلف : حسین جوان آراسته

ناشر : دبیرخانه مجلس خبرگان

مقدمه قانون اساسى به عنوان مهم ترين سند حقوقى و سياسى يك كشور، بيان گر بنيادها، نهادها، ساختارها، مناسبات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، حقوق اساسى و به خصوص نشان دهنده نوع حاكميت و حكومتى است كه در يك نظام سياسى وجود دارد.
پيشگفتار نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن…
بخش اوّل: مبانى حاكميت دينى در قانون اساسى درآمد از آن جا كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به دنبال پى ريزى نظامى مكتبى است،اصول متعددى از آن به بيان حاكميت دينى مى پردازد كه از آن جمله است:
فصل اوّل: حاكميت دينى در قانون گذارى (بررسى اصول دوم و چهارم قانون اساسى) طرح بحث نقش دين در حكومت، زمانى مطرح است كه قلمرو آن، امور سياسى و اجتماعى را نيز در بر گيرد. در غير اين صورت، تمام مباحث مربوط به حاكميت دينى (ولايت سياسى پيامبران و امامان معصوم(ع) و به تبع آنان ولايت فقيهان در عصر غيبت)…
فصل دوم : حاكميت دينى در رهبرى (بررسى اصل پنجم) طرح بحث عالى ترين مقام حكومتى در جمهورى اسلامى ايران، مقام رهبرى است. رهبرى بر قواى سه گانه، نظارت عاليه و ولايت مطلقه دارد.(1)
بخش دوم: مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى در آمد آن چه در اين بخش محور پژوهش قرار مى گيرد اصول بنيادين حاكميت ملّى است. قبل از ورود به مباحث اصلى آشنايى اجمالى با مجموعه اصول مربوط به حاكميت ملى و ابعاد آن ضرورى به نظر مى رسد.
فصل دوم: حاكميت ملى در قانون گذارى طرح بحث قوانين از نظر سلسله مراتب و درجات حاكم بر آن ها به سه دسته قوانين اساسى، قوانين عادى و مقررات دولتى تقسيم مى شوند.
فصل سوم : حاكميت ملى در زمامدارى (بررسى اصول ششم و هفتم) طرح بحث اصول محورى در حاكميت ملى را مى توان به صورت زير فهرست نمود:اصل ششم: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اين ها يا از راه…
بخش سوم: رابطه حاكميت ملى و دينى در قانون اساسى فصل اول : حاكميت ملى و دينى در نگاهى كلى در آمد در بخش اول و دوم با اشاره به شش اصل بنيادين در زمينه حاكميت، محور اصلى تحقيق را بر مدار آن ها قرار داديم كه عبارت بودند از: اصول دوم، چهارم، پنجم (اصول مربوط به حاكميت دينى) و…
فصل دوم: حاكميت ملى و دينى در زمامدارى طرح بحث مهم ترين بحث در رابطه حاكميت دينى و ملى، بررسى ماهيت گزينش زمامدارى و رهبرى است. با توجه به پذيرش ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آن چه در ارتباط با تشخيص نوع حاكميت مطرح است، بررسى انتصابى يا انتخابى بودن آن است.

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب