سيره حكومتي امام علي

سيره حكومتي امام علي

در انديشه سياسي غالبا دو طرز تفكر در مورد سياست وجود دارد: گروهي معتقد هستند كه براي دست يافتن به قدرت از هر وسيله و ابزاري و از هر راه ممكني مي توان استفاده نمود.

براساس اين ديدگاه، سياست بر هيچ يك از ارزشهاي انساني متمركز نيست و سياست مدار كاري به حق و باطل ندارد و فقط هدف او اعمال قدرت و تسلط بر جامعه مي باشد كه اكثر سياست مداران جهان چنين هستند.

تفكر ديگر، سياستي است كه هدف محوري آن خدا مي باشد و بر پايه ارزشهاي انساني استوار است. در چنين نوع سياستي، سياست مدار مجاز نيست براي رسيدن به حكومت به هر نوع ابزار و وسيله اي تمسك جويد.

سيره سياسي و حكومتي امام علي عليه السلام هم مبتني بر نوع دوم و ديدگاه گروه دوم است كه هدف از دست يابي به حكومت در آن، اين است كه جامعه انساني را به سوي تكامل مادي و معنوي و در نهايت به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعي را برقرار نمايد و زندگي سالم و مسالمت آميزي را براي مردم فراهم آورد.

علي عليه السلام احياگر حكومت و سياستي بود كه پيامبر بنا نهاد و اگرچه خود نيز در پيش برد حكومت نبوي نقش به سزايي داشت، امّا 25 سال پس از رحلت پيامبر، زماني كه زمام حكومت را شخصا به دست گرفت، مي ديد چهره حكومت اسلامي كاملاً دگرگون شده و از اهداف پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فاصله گرفته است و براي باز گرداندن جامعه به سيره پيامبر و قرآن بايد تلاشي پي گير و طاقت فرسا انجام دهد.

حضرت علي عليه السلام در خطبه 131 نهج البلاغه انگيزه خود را از پذيرش حكومت، چنين بيان مي دارد:

«پروردگارا! تو مي داني آنچه ما انجام داديم، نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به دست آوريم و نه براي اينكه از متاع پست دنيا چيزي تهيه كنيم، بلكه بدان سبب بود كه نشانه هاي از بين رفته دينت را بازگردانيم و صلح و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم تا بندگان ستم ديده ات در ايمني قرار گيرند و قوانين و مقررات تو كه به دست فراموشي سپرده شده بار ديگر عملي شود.»

همچنين وي در نخستين روز بيعت خود در مسجد پيامبر صلي الله عليه و آله ، بر بالاي منبر رفته و برنامه هاي خود را بدون پرده پوشي چنين اعلام كرد:

«هان، بدانيد كه اوضاع و احوال جامعه شما به همان گونه اي بازگشته است كه در روز بعثت پيامبر بود. سوگند به آن كه او را برانگيخت تا حق را بگستراند و برقرار سازد، بايد سخت زير و رو و آزموده شويد.

سپس بيخته و از هم جدا گرديد و بر هم زده شويد؛ چنان كه كفگير در ته ديگ طعام زنند؛ بدان سان كه هر كه پايين افتاده فرا رود و هر كه فرا رفته به زير آيد. بايد پيش افتادگاني كه عقب مانده اند، پيش افتند و پس افتادگاني كه به ناروا سبقت جسته و برتر شده اند، به عقب كشانده شوند. به خدا سوگند، نه به اندازه سر سوزني حقيقت را پنهان كردم و نه هيچ نوع دروغي گفتم.» (1).

آري، حضرت علي عليه السلام تمام تلاش خود را به كار بست تا بتواند سيره حكومتي و سياسي حضرت رسول صلي الله عليه و آله را بدون هيچ كم و كاستي در جامعه پياده كند. اصول مهم چنين حكومت و سياستي به شرح زير مي باشد:

(1). كافي،محمدبن يعقوب كليني، ج8، ص67؛ نهج البلاغه، خطبه 16.

صداقت و راستگويي

بسياري از سياستمداران در طول تاريخ براي رسيدن به قدرت و حكومت تا آنجا كه مي توانند به مردم وعده هاي دروغ و بي پايه و اساس مي دهند تا بتوانند آراي مردم را جمع آوري نموده و به قدرت برسند.

از جمله، عثمان كه به مردم وعده داده بود كه به روش قرآن و سنت عمل كند، اما بعد از آنكه حكومت را به دست گرفت، نه تنها به روش پيامبر عمل ننمود، بلكه حتي نتوانست روش ابوبكر و عمر را نيز پياده نمايد. (1).

امام علي عليه السلام در همان شوراي شش نفره [كه بعد از رحلت پيامبر براي تعيين خليفه بعد از رسول اكرم صلي الله عليه و آله تشكيل شده بود] با قاطعيت و صراحت تمام بيان داشت كه من به سنت پيامبر و اجتهاد خود عمل خواهم كرد.

حتي در زمان بيعت مردم با او نيز با صراحت بيان داشت كه براي رسيدن به خلافت، دروغ نخواهم گفت و از صراط حق منحرف نخواهم گشت.

حضرت با شجاعت تمام، همه اموري را كه به قطع، مخالفتهاي بسياري را بر مي انگيخت، در همان آغاز بيعت مردم با خود بيان داشت و براي رسيدن به خلافت و به دست آوردن دل مخالفان خويش، حتي دروغ مصلحت آميز نيز نگفت. (2).

علي عليه السلام در دوران پيامبر در مسائل متفاوت و در جنگها و حوادث شركت داشت و در همه اين جنگها بسيار موفق عمل نموده بود.

اگر مي خواست براي به دست آوردن قدرت به زور و نيرنگ متوسل شود، هيچ كس نمي توانست در برابر او قد علم كند، اما همان طور كه خود آن حضرت فرموده است، او هرگز چنين كاري را نكرد. حضرت در بياني مي فرمايد:

«لَوْلاَ التُّقي لَكُنْتُ اَدهَي العَرَبِ؛ (3) اگر تقواي الهي [مانعم] نبود از همه اعراب، زيرك تر [و سياست مدارتر[ بودم.» و يا در حديثي ديگر مي فرمايد: «يا اَيُّهَا النّاسُ لَوْلا كَراهِيَّةُ الغَدْرِ، كُنْتُ مِنْ اَدْهَي النّاسِ؛ (4) اي مردم، اگر زشتي نيرنگ نبود، من از همه مردم زيرك تر بودم.»

(1). كافي، محمدبن يعقوب كليني، ج8، ص 24.
(2). همان.
(3). غرر الحكم و دررالكلم، ص 120، ح 2098.‌
(4). كافي، محمد بن يعقوب كليني، ج2، ص338.

حق محوري و باطل ستيزي

علي عليه السلام از همان اوان زندگي در همه حال بر محور حق و حقيقت تلاش مي كرد و در راه حق قدم بر مي داشت و سعي در احقاق حق داشت؛ چنان كه پيامبر در اين مورد فرموده است:

«اَلْحَقُّ مَعَ عَليٍّ اَيْنَما مالَ؛ (1) حق با علي عليه السلام است به هر طرفي كه ميل پيدا كند.»
حق محوري آن حضرت زبانزد همه مردم بود و آن حضرت در تمامي مراحل زندگي و حكومتي خود بر احقاق آن مي پرداخت؛ چنان كه مي فرمايد:

«اِنَّ اَفْضَلَ النّاسِ عِنْدَ اللّه ِ مَنْ كانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ اَحَبَّ اِلَيْهِ وَ اِنْ نَقَصَهُ وَ كَرَثَهُ مِنَ الْباطِلِ وَ اِنْ جَرَّ اِلَيْهِ فائِدَةً وَزادَهُ؛ (2) بي گمان برترين مردم نزد خداوند كسي است كه عمل به حق برايش دوست داشتني تر از باطل باشد، اگر چه [اين طرفداري از حق و عمل به آن] موجب نقصان و حادثه اي برايش شود و اگر چه باطل برايش سودي به همراه داشته باشد و موجب زيادتي براي او شود.»

باز گرداندن اموال غصب شده بيت المال و بر كنار نمودن فرمانداراني كه عثمان آنان را به باطل به كار گماشته بود و اجراي حدود الهي حتي بر نزديكان، نمونه اي از كارهاي حضرت علي عليه السلام و سيره عملي آن حضرت بر حق مداري حكومت مي توان شمرد.
(1). همان، ج1، ص294.
(2). نهج البلاغه، خطبه 125.

قانون گرايي

يكي از اموري كه حضرت علي عليه السلام به آن اهتمام تمام مي ورزيدند، قانون مدار بودن و اجراي قانون الهي به معناي واقعي كلمه بود. اگر كسي بر خلاف قانون عملي مي كرد، بدون در نظر گرفتن موقعيت و مقام وي، حدود الهي و قانوني را بر وي اجرا مي كرد و هيچ واسطه و شفاعتي را نمي پذيرفت و در اين مورد دقيق عمل مي كرد.

از امام باقر عليه السلام روايتي نقل شده است كه حضرت علي عليه السلام مردي از بني اسد را كه مرتكب خلافي شده بود، دستگير كرد.

گروهي از خويشاوندان وي جمع شدند و از امام حسن عليه السلام خواستند تا با آنان نزد علي عليه السلام برود و از مرد اسدي شفاعت كند، اما امام حسن عليه السلام كه پدر خود و التزام وي به قانون را به خوبي مي شناخت، به آنان فرمود: خود نزد علي عليه السلام برويد، چون وي شما را به خوبي مي شناسد. پس آنان علي عليه السلام را ديدار كردند و از وي خواستند تا از حد زدن مرد اسدي صرف نظر كند.

حضرت در پاسخ فرمود: اگر چيزي را از من بخواهيد كه خود مالك آن باشم، به شما خواهم داد. آن گروه كه گمان مي كردند علي عليه السلام به آنان پاسخ مثبت داده، از نزد وي بيرون آمدند. امام حسن عليه السلام از آنان پرسيد: چه كرديد؟ گفتند: قول مساعد داد و سخناني را كه بين علي عليه السلام و خودشان مطرح شده بود، نقل كردند.

امام حسن عليه السلام كه منظور پدر را خوب فهميده بود، به آنان فرمود: دوستتان تازيانه خواهد خورد. علي عليه السلام مرد اسدي را بيرون آورد و تازيانه زد، سپس فرمود: به خدا سوگند من مالك اين امر نبودم كه وي را ببخشم. (1).

(1). دعائم الاسلام، قاضي نعمان تميمي، ج2، ص443.

انضباط كاري

همه كارهاي حضرت امير عليه السلام از نظم و انضباط خاصي برخوردار بود، ولي اين انضباط در امور حكومتي از نمود بيشتري برخوردار بود. حتي آن حضرت هميشه به فرمانداران و مأموران خويش دستور مي فرمودند كه در كارهايشان منظم باشند و برنامه دقيق داشته باشند و از بي برنامگي بپرهيزند.

آن حضرت در عهدنامه اي كه براي مالك اشتر مي نويسد، چنين مي فرمايد:

«وَ اِيّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالاُْمُورِ قَبْلَ اَوانِها، اَوِ التَّسَقُّطَ فيها عِنْدَ اِمْكانِها، اَوِ اللَّجاجَةَ فيها اذا تَنَكَّرَتْ، اَوِ الوَهْنَ عَنْها اذا اسْتَوضَحَتْ، فَضَعْ كُلَّ اَمْرٍ مَوضِعَهُ و اَوْقِعْ كُلَّ عَمَلٍ مَوقِعَهُ؛ (1) از شتاب در مورد كارهايي كه زمانشان نرسيده يا سستي در كارهايي كه امكان انجام آن فراهم است يا لجاجت در اموري كه مبهم است يا سستي در كارها هنگامي كه آشكار است، بر حذر باش و هر كاري را در جاي خود و به موقع انجام بده.»

حتي زماني كه مأموراني را براي گرفتن ماليات گسيل مي دارد، به آنان نيز سفارشاتي در داشتن نظم و انضباط در امور مي كند؛ چنان كه مي فرمايد: «از تأخير در كار و دور ساختن خير بپرهيزيد، زيرا موجب پشيماني مي شود.» (2).

(1). نهج البلاغه، نامه 53.
(2). وقعه صفين، نصر بن مزاحم منقري، ص108.

انتخاب صالح

حضرت علي عليه السلام در سيره حكومتي خويش بسيار مراقب بودند تا افراد صالح و شايسته را براي اداره امور انتخاب كنند و كساني را كه لياقت، شايستگي و برتري بيشتري نسبت به سايرين دارند، براي انجام مسئوليت برگزينند.

آن حضرت هرگز اجازه نمي دادند واليان ناشايست بر مردم حكومت كنند؛ چنان كه همه افرادي را كه عثمان بر سر كار آورده بود، از كار بركنار نمودند و افرادي را كه شايستگي كافي براي انجام مسئوليت داشتند، بر سر كار آوردند؛ زيرا آنان پست و مقام خود را يا به سبب اشرافيت و يا بازيهاي سياسي به دست آورده بودند. حتي خود معاويه را نيز كه از سران قبيله قريش بود، از كار بركنار نمودند.

ابن عباس مي گويد: «وقتي از مكه به مدينه بازگشتم، زماني بود كه مردم با علي عليه السلام بيعت كرده بودند. به منزل علي عليه السلام رفتم و ديدم مغيرة بن شعبه با حضرت خلوت كرده است. صبر كردم تا مغيره از منزل خارج شد. نزد حضرت رفتم و پرسيدم: مغيره چه مي گفت؟ حضرت فرمودند: مغيره دو بار نزد من آمد.

يك بار از من خواست تا معاويه را از كار بركنار نكنم، ولي چون نتيجه اي نگرفت، بار دوم نزد من آمد و از من خواست كه وي را بركنار كنم. ابن عباس گفت: مغيره بار اول از روي خيرخواهي از تو درخواست ابقاي معاويه را كرد و بار دوم به تو خيانت ورزيد.

حضرت فرمود: حال، چه نصيحتي داري؟ ابن عباس گفت: من نيز از تو مي خواهم كه معاويه را ابقا كني؛ زيرا اگر چنين نكني، درباره بيعت بازخواست خواهي شد و قتل عثمان را به گردن تو خواهند گذاشت و شام را بر ضد تو خواهند شوراند و از طرف ديگر، من از طلحه و زبير نيز ايمن نيستم كه بر تو نياشوبند و عراق را بر ضد تو بسيج نكنند.

حضرت فرمود: اينكه گفتي: «صلاح است معاويه را ابقا كنم»؛ به خدا سوگند شك ندارم كه خيرخواهي است، اما زود گذر است و دينم مرا ملزم مي سازد كه تمام كارگزاران عثمان را بركنار سازم. اگر پذيرفتند كه به خير و صلاح خودشان است و اگر نپذيرند سر و كارشان با شمشير است.

بار ديگر ابن عباس از حضرت خواست كه چند روزي از خلافت كناره گيري كند و بعد كه اوضاع آرام شد باز گردد. چون مردم كسي بهتر از او را ندارند، باز به سراغ او خواهند رفت و دوباره با او بيعت خواهند كرد و يا اينكه معاويه را ابقا كند.

حضرت اين بار نيز نپذيرفت و فرمود حتي يك ساعت هم معاويه را ابقا نخواهد كرد. (1).

بنابراين، آن حضرت به وظيفه سنگين و الهي خودش عمل نمود. امام نه تنها عدالت را فداي اميال و حكومت خويش نكرد، بلكه خود و حكومتش را فداي حق و عدالت كرد.

حضرت علي عليه السلام در مورد انتخاب فرد شايسته براي حكومت و ويژگي او چنين مي فرمايند: «اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ اَحقَّ النّاسِ بِهذَا الاَمرِ اَقْواهُم عَلَيْهِ، و اَعْلَمُهُمْ بِاَمْرِاللّه ِ فيهِ؛ (2) اي مردم سزاوارترين كس به حكومت، قوي ترين مردم نسبت به آن و داناترين آنان به فرمان خداوند در مورد آن است.»

(1). تاريخ طبري، محمد بن جرير طبري، ج4، ص439.
(2). نهج البلاغه، خطبه 173.

صيانت كارگزاران

با آنكه حضرت علي عليه السلام اهتمام ويژه اي در انتخاب كارگزاراني شايسته و با كفايت داشت و افرادي را كه از هر لحاظ لياقت كافي براي اداره امور جامعه داشتند، به كار مي گماشت، ولي پس از انتخاب، آنان را به حال خود وانمي گذاشت و به شيوه هاي گوناگون تلاش مي كرد آنان را از افتادن در دام انحراف باز دارد. برخي از اين شيوه ها عبارت اند از:

نشان دادن راه

آن حضرت با نشان دادن خط مشي و شيوه رفتار كارگزار صالح كه از طريق راهنمايي و پند و اندرز و نصيحت صورت مي گرفت، آنان را نسبت به لغزشهايي كه در طريق قدرت وجود دارد، آگاه مي ساخت؛ چنان كه در نامه هايي كه به كارگزاران نوشته است، بهترين اندرزها و پندها را مي توان مشاهده نمود.

آن حضرت در نامه اي كه به مالك اشتر نوشته است، او را در مقابل حوادث و چگونگي حكومت چنين راهنمايي مي كند.

«اي مالك، بدان من تو را به كشوري فرستادم كه پيش از تو دولتهاي عادل و ستمگري بر آن حكومت داشتند و مردم به كارهاي تو همان گونه مي نگرند كه تو در امور زمامداران پيش از خود مي نگري و هماره درباره تو همان خواهند گفت كه تو درباره آنان مي گفتي... . از گذشت خود آن مقدار به آنها عطا كن كه دوست داري خداوند از عفوش به تو عنايت كند.

بايد افرادي كه درباره مردم عيب جوترند از تو دور باشند. در تصديق سخن چينان شتاب نكن؛ زيرا آنان اگرچه در لباس ناصحان جلوه گر شوند، خيانت كارند. بخيل را در مشورت خود راه مده؛ زيرا تو را از احسان منصرف و از تهيدستي و فقر مي ترساند... . با افراد باشخصيت و اصيل و خوش سابقه رابطه برقرار كن و پس از آن با مردم شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار ؛ چراكه آنها مراكز نيكي اند. در ميان مردم، برترين فرد نزد خداوند را براي قضاوت برگزين و... . (1).«

آري حضرت علي عليه السلام اين چنين به كارگزاران خود پند و اندرز مي دهد و آنها را از لغزشهايي كه ممكن است دچار آن شوند، بيمه مي كند.
(1). نهج البلاغه، نامه 38.

تامين مالي كارگزاران

كارگزاران با تأمين معيشت، ديگر از لحاظ مالي نيازمند نخواهند بود تا چشم طمع به دست اين و آن بدوزند و يا اينكه ثروتمندان بخواهند آنان را از طريق پول و ثروت تطميع كرده و بفريبند و به مطامع سياسي خود برسند. امام علي عليه السلام از طريق رفع مشكلات و توسعه زندگي كارگزاران، سلامت نظام اداري را تضمين مي نمايد.

حضرت علي عليه السلام در قسمتي ديگر از عهدنامه مالك چنين تصريح مي كند:

«... ثُمَّ اَسْبِـغْ عَلَيْهِمُ الاَْرْزاقَ فاِنَّ ذلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَي اسْتِصْلاحِ اَنْفُسِهِمْ، و غِنيً لَهُم عَنْ تَناوُلِ ما تَحْتَ اَيْديهِمْ؛ (1) سپس روزي فراوان بر آنان ارزاني دار؛ زيرا اين كار آنها را در اصلاح خويش تقويت مي كند و از خيانت در اموالي كه زيردست آنها است، بي نياز مي سازد.»
(1). همان، نامه 53.

انجام بازرسي مستمر

آن حضرت هميشه به فرمانداران خود توصيه مي نمود كه افرادي خبره و متعهد و امين به عنوان بازرس به صورت آشكار و پنهان، كار عاملان و كارمندان حكومتي را مورد بررسي قرار دهند و آنچه را كه مشاهده نموده اند، به فرمانداران گزارش دهند؛ چنان كه به مالك اشتر چنين امر مي فرمايند:

«... ثُمَّ تَفَقَّدْ اَعْمالَهُمْ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدقِ والوَفاءِ عَلَيْهِم، فَاِنَّ تَعاهُدَكَ فِي السِّرِّ لاُِمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَي اسْتعمالِ الاَمانَةِ والرِّفقِ بالرَّعِيَّةِ. و تَحَفَّظْ مِنَ الاَْعوانِ، فاِنْ اَحدٌ مِنْهُم بَسَطَ يَدَهُ اِلي خيانَةٍ اِجْتَمَعَتْ بِها عَلَيهِ عِنْدَكَ اَخْبارُ عُيُونِكَ، اِكْتَفَيْتَ بِذلكَ شاهِدا فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقوُبَةَ في بَدَنِهِ و اَخَذْتَهُ بِما اصابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بمقامِ المَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بالخيانَةِ، و قَلَّدْتَهُ عارَ التُّهَمَةِ؛ (1)

كارهاي آنان را زير نظر بگير و [براي آنان [مأموران مخفي راستگو و باوفا بگمار؛ زيرا مراقبت و بازرسي پنهاني امور آنان، سبب مي شود كه آنان به امانت داري و مداراي با مردم وادار شوند. اعوان و انصار خويش را سخت زيرنظر بگير.

اگر يكي از آنان به خيانت دست زد و گزارش مأموران مخفي تو به اتفاق آن را تأييد كرد، به همين مقدار از شهادت بسنده كن و او را زير تازيانه كيفر بگير و آنچه به خاطر اعمالش به دست آورده از او بگير و او را در جايگاه ذلت قرار ده و علامت خيانت بر او بگذار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن.»

آن حضرت در نامه اي به منذربن جارود، فرماندار خود در اصطخر چنين نوشت:
«به من گزارش داده اند كه كارهاي حكومتي را رها كرده، به لهو و لعب و صيد و شكار مي پردازي و به تفريح و گردش مي روي و در اموال عمومي و خداوند دست خيانت دراز كرده، و به خويشاوندانت داده اي، گويي كه ميراث پدر و مادر توست.

به خدا سوگند! اگر اين گزارش درست باشد، همه خويشاوندانت و خاك كفشت از تو بهتر خواهند بود و بدان كه لهو و لعب مورد رضاي خداوند نيست و خيانت به مسلمانان است. و سپس حضرت او را مجازات كرده و از كار بركنار كردند. (2).»

(1). همان.
(2). انساب الاشراف، بلاذري، احمدبن يحيي، ج2، ص 391؛ نهج البلاغه، نامه71.

تشويق درستكار و تنبيه خلافكار

حضرت علي عليه السلام همان طور كه مراقب بود تا كارگزاراني شايسته و درستكار را به كار بگمارد و به دقت مواظب اعمال و رفتار و كارهاي آنان باشد، از طرف ديگر كارگزاراني را كه در حوزه فرمانداري او به درستي رفتار مي كردند، مورد تشويق قرار مي داد و كساني را كه در كارهايشان خيانت مي نمودند، به سختي مورد مجازات و كيفر قرار مي دادند؛ چنان كه در اين مورد به مالك اشتر مي فرمايند:

«ولايَكُونَنَّ المُحْسِنُ والمُسي ءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سواءٍ، فانَّ في ذلِكَ تَزْهيدا لاَِهْلِ الاِحْسانِ فِي الاِحسانِ و تدريبا لاَِهْلِ الاِساءَةِ عَلَي الاِْساءَةِ. وَ اَلْزِمْ كُلاًّ مِنْهُمْ ما اَلْزَمَ نَفْسَهُ؛ (1) هرگز نبايد نيكوكار و بدكار نزد تو يكسان باشند كه ميل نيكوكار را در نيكي كم مي كند و بدكار را به بدي وا مي دارد. هريك از آنان را مطابق كاري كه انجام داده اند، پاداش ده.»

(1). نهج البلاغه، نامه 53.

حسابرسي كارگزاران

حضرت امير عليه السلام به طور پنهاني و يا آشكار به حساب رسي كارگزاران خود مي پرداخت؛ چنان كه مي بينيم براي آگاهي از اوضاع و احوال زياد بن ابيه كه كارگزار آن حضرت در فارس بود، مأموري را فرستاد و به او دستور داد پس از حساب رسي كامل، آنچه را كه زياد گرد آورده است، نزد من بياور. زياد گزارش نادرستي به مأمور داد. امام از طريق ديگر مأموران خويش دانست كه زياد گزارش نادرست به مأمور او داده است. از اين رو، نامه اي به وي نوشت:

«اي زياد! به خدا سوگند تو دروغ گفته اي و اگر خراج و مالياتي را كه از مردم گرفته اي كامل نزد ما نفرستي، بر تو بسيار سخت خواهيم گرفت و مجازات سختي خواهي ديد، مگر اينكه آنچه گزارش داده اي محتمل باشد. (1).»

(1). انساب الاشراف، بلاذري، احمد بن يحيي، ج2، ص390.

مردم داري و مهرورزي

حكومتها طبق روشهاي مادي و دنيامدارانه، سعي مي كنند از هر ابزاري براي جلب توجه مردم بهره برند، بدون اينكه در حقيقت مردم را به حساب آورند. اما روش حكومت امام علي عليه السلام مهرباني و مهرورزي عاطفي و معنوي با مردم، توجه به نيازها و مشكلات آنان و تلاش براي خدمت به خلق خدا بود؛ چنان كه در نامه خود به مالك اشتر چنين نوشت:

«و اَشْعِرْ قَلبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعيَّةِ والمَحَبَّةَ لَهُم وَاللُّطفَ بِهِمْ ولاتكونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعا ضارِيا تَغْتَنِمُ اَكْلَهُمْ؛ (1) دلت را براي رعيت پر از مهر و محبت و لطف كن و بر آنها درنده آزار دهنده اي مباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري.»

از نظر حضرت علي عليه السلام مهرباني و محبت با مردم در جذب دلها و اداره كردن انسانها نقش ارزنده اي دارد و باعث مي شود زمامدار بر قلوب مردم حكومت كند. اين يك اصل اسلامي است كه امام سخت به آن وفادار بود و به آن به عنوان يك اصل مهم در حكومت مي نگريست.

(1). نهج البلاغه، نامه 53.

توجه خاص به ضعفا و ستم ديدگان

در هر جامعه اي كساني هستند كه دچار محروميت يا ضعف شده اند و به گرفتاري و يا ستمي دچار شده اند. در چنين جامعه اي عدالت اقتضا مي كند كه حاكم همه انسانها را به يك چشم بنگرد و در بين آنان تساوي حقوق و امكانات فراهم آورد.

امام علي عليه السلام در روش حكومتي خويش هميشه اين اصل مهم را مدنظر داشته و بر آن تأكيد مي ورزيدند. در توصيه هايي كه آن بزرگوار به كارگزاران خود داشته اند، چنين آمده است:

«ثُمَّ اللّه َ اللّه َ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلي مِنَ الَّذينَ لا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ المَساكينِ والمُحتاجِينَ واَهْلِ البُؤْسي و الزَّمني؛ (1) سپس خدا را خدا را در طبقه پايين از مردم، آنان كه راه چاره ندارند؛ از تهيدستان و نيازمندان و گرفتاران و كساني كه [به خاطر بيماري[ زمين گير شده اند [مراقب باش].»

(1). همان.

انتقاد پذيري

اميرالمؤمنين عليه السلام به صراحت كلام حق را براي مسئولان جامعه بيان مي كرد و در عين حال تأكيد مي ورزيد كه اين سنگيني كلام حق را بايد پذيرفت؛ چراكه اگر كلام حق براي كسي سنگين باشد، عمل به آن برايش دشوارتر خواهد بود. حضرت علي عليه السلام از مردم مي خواهد كه حرف حق را در هرحال به او يادآوري كنند و او را بي نياز از مشورت و نصيحت ندانند:

«فلا تكُفّوا عَنْ مَقالَةٍ بِحَقٍّ اَوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ فَاِنّي لَسْتُ في نَفْسي بِفَوقِ اَنْ اُخْطِي ءَ ولا آمَنُ ذلِكَ مِنْ فِعلي الاّ اَنْ يَكْفِيَ اللّه ُ مِنْ نفسي ما هو اَمْلَكُ بِهِ مِنِّي؛ (1) پس، از گفتن سخن حق يا مشورت عدالت آميز خودداري نكنيد؛ زيرا من خويشتن را مافوق آنكه اشتباه كنم نمي دانم و از آن در كارهايم ايمن نيستم، مگر اينكه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است.»

البته، اگرچه حضرت انتقاد خيرخواهانه را سازنده مي داند، اما هشدار مي دهد كه اين نقد و انتقاد و عيب نمايي افراد از زمامداران خويش، نبايد به مخالفت و تمرد و عدم اطاعت از حاكمان حق و عادل منجر شود؛ زيرا نتيجه مخالفت بي اساس و انتقاد مغرضانه، فساد جامعه و عدم توانايي حاكم عادل بر مديريت صحيح و رشد جامعه است؛ چنان كه فرموده است:

آفةُ الرَّعِيَّةِ مُخالَفَةُ القادَةِ (2)؛ آفت مردم مخالفت با زمامداران است.«

حضرت با توجه به اينكه نقد سازنده مي تواند بسياري از انحرافهاي زمامداران را اصلاح كند و جامعه را به سوي ترقي و تكامل پيش برد، تأكيد فراواني بر انتقاد سازنده دارد. در سيره امام علي عليه السلام راه انتقاد و نصيحت باز بود و خود حضرت در دوران 25 ساله زمامداري خلفاي سه گانه بارها به آنها پند مي داد و نسبت به كارهاي خلافشان به شدت انتقاد مي كرد و راه خير و صلاح را به آنها نشان مي داد.
(1). نهج البلاغه، خطبه 216.
(2). غرر الحكم، آمدي، عبدالواحد، ص154.

برابري در حقوق

اميرالمؤمنين علي عليه السلام به صراحت مي فرمايد: «لي مالَكم وَ عَلَيَّ ما عَلَيْكُمْ (1)؛ براي من است آنچه كه براي شماست و بر من است آنچه كه بر شماست.»

اين حديث، برابري همگان در برخورداري از امكانات جامعه و لزوم پاسخ گويي ايشان در برابر وظايف را روشن ساخته است. البته، از ساير فرموده هاي مولا استفاده مي شود كه حاكم جامعه اسلامي هرچند در حقوق با ديگران برابر است و زياده از ديگران حقي بر خود قائل نيست، از نظر تكليف، خود را بيش از ديگران براي خدمت به جامعه و اعلاي كلمه حق و اقامه عدل مسئول و مكلف مي داند.

به همين دليل است كه از استانداران مي خواهد كه زندگي خود را با ضعفاي جامعه بسنجند، نه با مرفّهان و برخورداران.

(1). موسوعة امام علي بن ابيطالب عليهما السلام ، محمد محمدي ري شهري، ج4، ص105.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « مقدمه

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید