کتابنامه


كتاب نامه

 

- اقبال آشتيانی، عباس: تاريخ مغول، انتشارات اميركبير.
- الجوينی، علاءالدين بن بهاءالدين محمد بن محمد: تاريخ جهانگشا، 1355 هجری (1937 ميلادی).
- خواجه نصيرالدين طوسی: اخلاق ناصری، تصحيح مجتبی مينوی و عليرضا حيدری، انتشارات‏خوارزمی، تهران 1373.
- - : اخلاق محتشمی، تصحيح محمدتقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه‏تهران، 1377.
- - : اساس الاقتباس، تصحيح مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه‏تهران،1355.
- - : افعال العباد بين الجبر والتفويض (ضميمه تلخيص المحصل)، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران دانشگاه مك گيل، كانادا 1359.
- - : تجريد العقايد (كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد)، علامه حلّی، انتشارات كتابفروشی اسلاميه، تهران 1398 هجری.
- - : تجريد المنطق، منشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بيروت 1408هجری (1988ميلادی).
- - : تلخيص المحصل، تصحيح عبدالله نورايی، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران دانشگاه مك گيل، كانادا، 1359.
- - : رساله امامت، تصحيح محمدتقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، 1335.
- - : رساله اوصاف الاشراف، تصحيح محمد مدرسی، انجمن اسلامی‏الغدير، 1361.
- - : جبر و اختيار، نشر علوم اسلامی، 1363.
- - : جبر و قدر، دانشگاه تهران، 1341.
- - : رسم آئين پادشاهان قديم راجع به ماليات و مصارف آن، مجموعه رسائل، انتشارات دانشگاه تهران.
- - : روضة التسليم (التصورات)، تصحيح و تحقيق «و. ايوانف»، نشر جامی.
- - : سير و سلوك، مجموعه رسائل، انتشارات دانشگاه تهران.
- - : قسمت موجودات، مجموعه رسائل، انتشارات دانشگاه تهران.
- - : رساله المقنعه فی اول الواجبات (ضميمه تلخيص المحصل)، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران دانشگاه مك گيل كانادا، تهران 1359.
- - : رساله گشايش نامه، به كوشش محمدتقی دانش پژوه، دانشگاه تهران، 1341.
- - : نصيحت‏نامه (ضميمه سرگذشت و عقايد فلسفی خواجه نصيرالدين طوسی)، انتشارات اميركبير، تهران 1363.
- - : النفوس الارضيه (ضميمه تلخيص المحصل)، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران دانشگاه مك گيل كانادا.
- - : شرح الاشارات والتنبيهات، تصحيح سليمان دنيا، دائرة المعارف مصر، قاهره 1960ميلادی.
- - : فايده تعارف الارواح بعد المفارقه (ضميمه تلخيص المحصل)، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران دانشگاه مك گيل كانادا، 1359.
- - : فايده ثناء الموجودات بوجودهم علی اللَّه سبحانه (ضميمه تلخيص المحصل)، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران دانشگاه مك‏گيل كانادا، 1359.
- - : فی العلم والعالم والمعلوم (ضميمه تلخيص المحصل)، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران دانشگاه مك گيل كانادا، تهران 1359.
- - : المفهوم من الادراك يعم التعقل والتخيل والتوهم والاحساس (ضميمه تلخيص المحصل)، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران دانشگاه مك گيل كانادا، 1359.
- - : فصول العقايد، به كوشش محمدتقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، 1335.
- - : قواعد العقايد (كشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد)، علامه حلّی.
- - : مصارع المصارع، تصحيح حسن معزی، مكتبة آيةاللَّه مرعشی، قم 1405 هجری.
- دهخدا، علی‏اكبر: لغت‏نامه.
- رودی، كارلتون كلايمر: آشنايی با علم سياست، ترجمه بهرام ملكوتی، انتشارات اميركبير، تهران‏1351.
- ساندرز، ج . ج: تاريخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقاسم حالت، انتشارات اميركبير، تهران 1361.
- صفا، ذبيح‏اللَّه: تاريخ ادبيات ايران، انتشارات فردوس، تهران 1373.
- ابن اثير، عزالدين بن الحسن علی بن ابی الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبانی: الكامل فی التاريخ، دار صادر، بيروت 1982.
- فارابی، ابونصر: آراء اهل المدينة الفاضله، تحقيق البير نصری نادر، دارالمشرق، بيروت 1991.
- - : سياست مدينه، تحقيق فوزی متری نجّار، المطبعة الكاثوليكه، بيروت.
- - : فصول منتزعه، تحقيق فوزی متری نجّار، دارالمشرق، بيروت.
- الكتبی، محمد بن شاكر: فوات الوفيات، تحقيق دكتر احسان عباس، دارالثقافة، بيروت.
- مطهری، مرتضی: آشنايی با علوم اسلامی، منطق و فلسفه، انتشارات صدرا، تهران.
- موثقی، سيد احمد: جنبشهای اسلامی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی، تهران‏1374.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید