ورود به سايت

پنل کاربری

پيشگفتار

منتشرشده در مواضع امام خمینی در برابر نظام سیاسی پهلوی و نهادهای آن سه شنبه, 05 شهریور 1392 18:29
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيشگفتار

سلسله ى پهلوى كه از ابتدا قرن چهاردهم هجرى شمسى با حمايت قدرت هاى خارجى ، از جمله با كمك و مداخله ى پنهان و آشكار انگلستان ، بر ايران تحميل گرديد، از همان آغاز استقرار حاكميت نظام سياسى خود بر مردم ايران ، با اعتراض توده هاى مردمى و روحانيون متعهد از قبيل شهيد مدرس رو به رو شد.

 

بعد از بركناری رضا خان ، جامعه ی ايران در دهه های بيست و سی ، شاهد تحولات پيچيده سياسی بود.

در اين دوره ، به علت فقدان مشروعيت و مقبوليت مردمی رژيم حاكم ، در سطح جامعه سه نوع گفتمان و انديشه ی سياسی در رويارويی با نظام سياسی پهلوی پديد آمد كه عبارت بودند از: انديشه های چپ و ماركسيستی ، انديشه ی ملی گرايانه و انديشه ی دينی و اسلام خواهی .

بعد از كودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی دكتر مصدق و سركوب جبهه ی ملی و حزب توده ، رژيم پهلوی بار ديگر توانست با حمايت خارجی (امريكا) نظام مشروطه ی سلطنتی تبديل نمايد و قدرت شاه را در چارچوب نظام سياسی كاملا متمركز تحكيم بخشد.

بدين ترتيب در اواخر دهه ی سی ، انديشه های ملی گرايانه و چپ ماركسيستی اثر وجودی خود را از دست دادند و ديگر قادر به تبيين تضادهای نظام پهلوی با آرمان ها، انتظارات و احساسات دينی و ملی مردم نبودند.

در آغاز دهه ی چهل و پس از رحلت آيت الله بروجردی ، شاه تحت عنوان نوسازی كشور، تلاش جدی و تمام عياری را در جنگ با مبانی و ارزش های ملی و اسلامی جامعه به كار بست . همه ی ظواهر نيز نشان می داد كه ديگر هيچ نوع مقاومت و مخالفتی با يكه تازی رژيم پهلوی وجود ندارد.

اين بار لازم بود نيروی جديدی بر اساس شناخت موقعيت حساس و تعيين كننده ی جغرافيای سياسی ايران ، استعداد انباشته ی انسانی و الهی و آرمان ها و اهداف بزرگ مبتنی بر آن پايه ، پا به ميدان بگذارد و با آگاهی از تاريخ محنت بار صد و پنجاه ساله ی اخير ايران ، سلطه ی بيگانگان و غارتگران بر آن ، خيانت ، فساد و خودكامگی خاندان پهلوی و هزار فاميل وابسته به آن ، فقر و عقب ماندگی علمی ، صنعتی و اخلاقی تحميل شده بر ملت بزرگ و ريشه دار ايران ، مبارزه ای جديد را شروع كند و نهضتی را برای مقابله با رژيم پهلوی پی ريزی نمايد.

اين نيرو، نيروی مذهبی و دينی بود. امام خمينی (ره ) در چنين فضايی رهبری نهضت عظيم مردم ايران را به دست گرفت . ايشان كه بيش از چهل سال متوالی با تيزبينی و آينده نگری ، مسائل سياسی و اعتقادی جامعه ی ايران را تعقيب می نمود، در حالی كه كوله باری از تجربه های مبارزات علمای پيشين و حوادث سياسی را بر دوش می كشيد، در يكی از حساس ترين اوضاع تاريخی ايران و جهان اسلام ، پا به عرصه ی مبارزات سياسی در ايران گذاشت .

امام (ره ) به نجات ايران از چنگال رژيم فاسدی كه عقب ماندگی ، انحطاط و فقر اقتصادی ، اخلاقی و علمی را بر آن تحميل كرده بود، می انديشيد و راه بيگانه ی نجات را بازگشت به اسلام و ايجاد نظام سياسی اسلام در كشور و حكومت ارزش های الهی تشخيص داده بود.

امام (ره)، از همان آغاز مبارزه ی دينی و سياسی خود، با توكل به منبع لايزال الهی و با اعتماد به نيروی توده های مسلمان در برابر حاكميت پهلوی و نهادهای آن ، نگرشی انتقادی نسبت به وضعيت نامساعد سياسی ، دينی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه اتخاذ نمود.

محور اصلی مواضع و پايه ی اصلی مبارزات امام (ره ) اين بود كه ايشان سياست محدود كردن دين و احكام الهی آن به قلمرو زندگی خصوصی و فردی را مطرود اعلام نمود و تغيير وضعيت و فراهم آوردن زمينه ی تحقق آرمان های دينی و اسلامی در تمام ابعاد زندگی مردم را خواستار گرديد. ايشان می خواست اسلام ، احكام و قوانين فطری آن را به منزله ی دين ، احكام و قوانينی آسمانی مطرح كند كه دارای رسالتی جهانی برای تشكيل حكومت است .

در چارچوب مواضع امام (ره )، نظام سياسی پهلوی و نهادهای آن ، هم به دليل ماهيت سلطنتی و استبدادی آن و هم به علت تضاد عملكرد آن نظام و نهادهای آن ، با معيارها و قوانين نجات بخش اسلام مورد نقد قرار گرفت .

ايشان در اعلام مواضع خود، سياست را هم نشين ديانت نمودند و هر دو را با سيمای عرفانی خويش آميختند و آن را راهنمای عمل خود قرار دادند كه در اين پژوهش سعی می شود جلوه هايی از آن به نمايش گذاشته شود.

شيوه ی پژوهش در اين اثر عمدتا بر اساس روش كتابخانه ای و اسنادی است و در اين ميان سعی شده است در حد امكان ، از منابع مكتوب چون كتب ، مجله ها، مقالات ، آثار و سخنرانی ها استفاده گردد. برای تبيين موضوع ، اين كتاب در سه بخش سازماندهی شده است : در فصل اول از بخش اول ، با عنوان ماهيت نظام سياسی پهلوی ، كوشش بر اين است تا تصويری گذرا از ساخت سياسی وابسته و عملكرد ضد دينی نظام سياسی پهلوی عرضه شود.

اين فصل به همراه فصل بعد كه در آن انديشه های سياسی امام (ره ) درباره ی ماهيت نظام سياسی مطمح نظر ايشان بررسی می شود، در حقيقت مقدمه ای برای بخش دوم تلقی می شود كه در آن به بررسی مواضع امام خمينی (ره ) در برابر نهادهای سياسی ، فرهنگی و اقتصادی رژيم پهلوی و عملكرد آنها پرداخته شده است .

بالاخره در بخش سوم ، تلاش شده است ضمن تقسيم بندی مواضع امام (ره ) به ترتيب تاريخی از زمان آغاز مبارزه و نهضت اسلامی تا پيروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 و تكيه بر مباحث فصول پيش ، با توجه به مراحل تحول و تطور مواضع امام (ره ) و ويژگی های هر مرحله ، تصويری از مواضع ايشان ارائه دهيم .

اميد است مباحث عرضه شده در اين كتاب ، بتواند گامی در جهت شناساندن بعدی از ابعادی مبارزاتی ، دينی و سياسی شخصيت امام (ره ) بر دارد.

بازدید 2451 بار

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب