رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي تآكيد كردند:برخي كار فرهنگي را با كنسرت و اردوهاي مختلط اشتباه گرفته‌اند

  • چهارشنبه, 20 آبان 1394 13:06
  • بازدید 2840 بار

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار رؤساي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پارك هاي علم و فناوري و مراكز پژوهشي كشور ضمن تبيين مبسوط تاريخ و ميراث و تجربه علمي كشور در دوران قبل و بعد از اسلام و جايگاه و نقش دانشگاهها در تاريخ معاصر بويژه در نهضت اسلامي و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بر لزوم برنامه ريزي دانشگاهها و مراكز علمي براي استفاده از ميراث و تجارب علمي متراكم، بمنظور نقش آفريني در ايجاد «تمدن نوين اسلامي» تأكيد كردند و گفتند: نيازسنجي علمي براي حال و آينده، جلوگيري از كاهش سرعت پيشرفت علمي، اجراي دقيق نقشه جامع علمي، توجه به كيفيت در آموزش عالي، پيگيري جدي ارتباط دانشگاه و صنعت، نقش آفريني دانشگاهها در اقتصاد مقاومتي، گسترش فضاي فرهنگ ايماني و اسلامي، عمق بخشي بصيرت ديني و سياسي، و ميدان دادن به دانشجويان و اساتيد ارزشي، انقلابي و متدين، از لوازم نقش آفريني دانشگاهها در شكل گيري تمدن نوين اسلامي است.
رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار جلسات با دانشگاهيان را يكي از بهترين و شيرين ترين جلسات توصيف كردند و با اشاره به جايگاه علم به عنوان ابزار پيشرفت و اقتدار، افزودند: دانشگاه مهمترين مركز تربيت مديران آينده كشور است به گونه اي كه عملكرد مناسب و يا غير مناسب دانشگاهها در اين زمينه، آينده كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد.
حضرت آيت الله خامنه اي به سابقه طولاني پرورش و تربيت بزرگان و نخبگان علمي در ايران، همچون ابن سينا، فارابي، زكرياي رازي، خوارزمي، و تعداد زياد ديگري از نام آوران علمي در عرصه هاي مختلف اشاره و خاطرنشان كردند: ايران در طول تاريخ، قلّه توليد فكر و علم بوده است و اين روند تا قبل از دوران قاجار و پهلوي ادامه داشت.
ايشان گفتند: متأسفانه در دوران قاجار و پهلوي، حركت علمي كشور به دلايل خاص متوقف شد و در زمانيكه دوران شكوفايي علمي در اروپا بود، ما نتوانستيم از استعدادها و زمينه هاي علمي و اخلاق علمي خود استفاده كنيم، بنابراين از حركت علمي دنيا عقب مانديم.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به برنامه ريزي غربي ها براي كشورهاي باصطلاح جهان سوم، بمنظور تربيت مديراني براساس تفكر و سبك زندگي غربي از طريق دانشگاهها افزودند: آنها در اجراي اين طراحي خود در ايران، به دليل هويت ايراني و همچنين گسترش و تعميق تفكرات اسلامي و ديني در ميان دانشجويان و دانشگاهيان با مشكل مواجه شدند و بعد از نهضت اسلامي در سال 1341 نيز يك حركت عظيم و رو به رشد ديني در دانشگاهها آغاز شد.
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: پيروزي انقلاب اسلامي كه همچون زلزله اي براي دنياي غرب و شرق آن روز بود، تأثير بسيار زيادي در دانشگاهها گذاشت و بسياري از فداكارترين و صادق ترين ياران انقلاب از متن دانشگاهها بودند.
ايشان با اشاره به شرايط دانشگاهها در 37 سال گذشته و فراز و فرودها و حضور سلايق گوناگون داخل نظام و جريانهاي مختلف فكري در دانشگاهها، خاطرنشان كردند: اكنون مهمترين سؤال اين است كه دانشگاهها با استفاده از اين ميراث تاريخي و علمي و تجربه گرانقدر انقلاب اسلامي، چگونه مي توانند در شكل گيري «تمدن نوين اسلامي» كه همان «جامعه آرماني اسلام» است، نقش آفريني كنند.
رهبر انقلاب اسلامي، مسئولان آموزش عالي و رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي را به تفكر و تعمق در اين خصوص فراخواندند و گفتند: بايد تمام برنامه ها و مسير حركت دانشگاهها در جهت نقش آفريني در ايجاد تمدن نوين اسلامي باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي لازمه حركت در اين مسير را، اطلاع دقيق و ميداني مسئولان وزارت علوم و بهداشت از شرايط واقعي دانشگاهها دانستند و تأكيد كردند: نبايد فقط به گزارش ها بسنده كرد بلكه بايد خروجي ها را بصورت ميداني مورد بررسي قرار داد تا متوجه شد كه اهداف مورد نظر تا چه حد محقق شده اند.
ايشان وجود نيروهاي مستعد را براي حركت علمي، مهم خواندند و خاطرنشان كردند: مهمتر از نيروهاي مستعد، جهت گيري علمي است، زيرا اگر جهت گيري علمي، صحيح و در چارچوب اخلاق و معنويت نباشد، تبعات زيادي را بوجود خواهد آورد.
رهبر انقلاب اسلامي، «استعمار» و «بمب اتم» را دو نمونه تاريخي از نتايج قرار گرفتن علم در مسير غلط دانستند و افزودند: بايد همواره مراقب باشيم تا اخلاق و معنويت در كنار علم قرار گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي «نياز سنجي علمي» براي حال و آينده كشور را بسيار ضروري خواندند و گفتند: در حركت علمي بايد نيازهاي فعلي و نيازهاي آينده كشور مد نظر قرار گيرند و در رشته هايي سرمايه گذاري شود كه مورد نياز كشور است.
ايشان جهت دهي به مقالات علمي و پايان نامه هاي دكترا در چارچوب نيازهاي فعلي و آينده كشور را موضوعي مهم دانستند و افزودند: دانش هسته اي از جمله موضوعات مورد نياز كشور است كه از سالها پيش برروي آن سرمايه گذاري شد زيرا اگر امكان استفاده از نفت نباشد و يا ذخاير نفت به پايان برسد قطعاً نيازمند انرژي جايگزين هستيم.
رهبر انقلاب اسلامي بار ديگر به موضوع توليد اورانيوم بيست درصد به دست دانشمندان جوان ايراني اشاره كردند و گفتند: در مقطعي سوخت راكتور تهران كه براي توليد راديو دارو است، رو به پايان بود و غربي ها شروط خفت باري براي تحويل اين سوخت مطرح كردند اما جوانان با استعداد و مؤمن ما با تلاش شبانه روزي، اورانيوم بيست درصد را توليد و نياز كشور را برطرف كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه سخت ترين مرحله غني سازي اورانيوم، تا ميزان بيست درصد است و دستيابي به غني سازي بالاتر از آن تا نود و نه درصد براحتي امكان پذير است، گفتند: علت دستپاچگي غربي ها در قضيه هسته اي، همين موضوع بود . البته اگر آنها همان موقع سوخت راكتور تهران را تحويل مي دادند، ما به دنبال غني سازي بيست درصد نمي رفتيم.
ايشان در جمع بندي اين بخش از سخنان خود خاطرنشان كردند: نياز سنجي علمي و سرمايه گذاري برروي دانش مورد نياز كشور بسيار مهم است و بايد همواره مدنظر قرار گيرد.
رهبر انقلاب اسلامي، «سرعت پيشرفت علمي» را براي جبران عقب ماندگي ها و همچنين استمرار حركت علمي، بسيار ضروري و اساسي خواندند و گفتند: متأسفانه برخي كه خود دانشگاهي هستند، در دانشگاهها  به دانشجويان مي گويند كه اين پيشرفتهاي علمي دروغ است! اگرنادرست است، پس چرا مركز تحقيقات رژيم صهيونيستي از پيشرفت علمي ايران ابراز نگراني مي كند؟
ايشان با اشاره به عقب ماندگي تاريخي علمي كشور، تأكيد كردند: اگر سرعت پيشرفت علمي كشور كم شود، فاصله ما با حركت علمي دنيا بيشتر خواهد شد، بنابراين بايد سرعت پيشرفت  خود را حفظ كنيم.
رهبر انقلاب اسلامي پژوهش محور شدن دانشگاهها، اجراي دقيق نقشه جامع علمي كشور، توجه به كيفيت آموزش عالي و تعيين شاخص هاي دقيق و منطبق با واقعيات، و ارتباط دانشگاه با صنعت را مورد تأكيد قرار دادند و گفتند: يكي از راههاي ايجاد اشتغال براي دانش آموختگان دانشگاهها، برقراري ارتباط ميان صنعت و دانشگاه است كه لازمه اين موضوع هم، برنامه ريزي وزراي مربوطه و ايجاد همكاري جامع ميان دانشگاهها و صنعت در بخش هاي دولتي و غيردولتي است.
حضرت آيت الله خامنه اي به لزوم نقش آفريني دانشگاهها در اقتصاد مقاومتي از طريق شركت هاي دانش بنيان نيز اشاره و درخصوص اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كردند: درخصوص اجراي اقتصاد مقاومتي آن چيزي كه بايد اتفاق بيفتد هنوز اتفاق نيفتاده است و مسئولان دولتي تازه، گزارشي درباره برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اجراي اقتصاد مقاومتي به من داده اند.
ايشان در ادامه به موضوع مسائل فرهنگي در دانشگاهها نيز اشاره كردند و با انتقاد از برخي اقدامات انجام گرفته، گفتند: برخي كار فرهنگي را با كنسرت و اردوهاي مختلط اشتباه گرفته اند و براي توجيه كار غلط خود مي گويند، دانشجويان بايد شاد باشند!
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: شاد بودن براي هر محيطي خوب است، اما به چه قيمتي؟ به قيمت برگزاري مراسم و اردوهاي مختلط؟ مگر غربي ها از اختلاط چه بهره اي جز جنايات كنوني جنسي برده اند كه ما بدنبال پيروي از همان شيوه ها هستيم.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه كار فرهنگي ماهيت ديگري دارد، گفتند: مسئولين فرهنگي دانشگاهها بفهمند چه مي كنند؟ كار فرهنگي صحيح اين است كه انسان مؤمن، متخلق، انقلابي، معتقد به آرمانها، دوستدار كشور و نظام اسلامي و داراي بصيرت و عمق ديني و سياسي تربيت شود.
ايشان بصيرت ديني و سياسي را براي جوانان و جلوگيري از لغزشها بسيار مهم خواندند و خاطرنشان كردند: علت لغزش بسياري از افراد در فتنه 88 ، كه انسانهاي بدي هم نبودند، نداشتن بصيرت بود. هنگامي كه طرف مقابل مي گويد «انتخابات بهانه است و اصل نظام نشانه است»، فرد معتقد به نظام چه بايد بكند؟ اگر بصيرت نباشد، وظيفه ي لحظه ي نياز انجام نخواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي، ايجاد اعتماد به نفس و اميد به آينده در ميان جوانان را از ديگر كارهاي فرهنگي لازم در دانشگاهها برشمردند و گفتند: در كشور نقاط اميدواري بسيار زياد است كه از جمله آنها ظرفيت هاي فراوان و موقعيت و اقتدار كنوني كشور است.
حضرت آيت الله خامنه اي خود كم بيني را بزرگترين خطر خواندند و افزودند: خود كم بيني و دست كم گرفتن توانايي و قدرت ملت و كشور باعث مي شود، در شرايطي كه همه به قدرت و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه، اذعان دارند، فردي در داخل بگويد «ما كسي نيستيم و منزوي هستيم!»
ايشان تربيت جوانان معقتد به استقلال فكري، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را از ديگر كارهاي فرهنگي لازم در دانشگاهها دانستند و گفتند: خبرهايي كه به من از برخي دانشگاهها مي رسد و اميدوارم كه درست نباشند، بر خلاف اين موارد است بگونه اي كه تشكل هاي مؤمن و انقلابي و خوش فكر را تحت فشار قرار مي دهند.
رهبر انقلاب اسلامي خطاب به مسئولان وزارت علوم و بهداشت و رؤساي دانشگاهها تأكيد كردند: بايد به جوانهاي انقلابي و مؤمن، خوش روحيه، متدين و داراي عزت نفس ميدان بدهيد بگونه اي كه فضا دست آنها باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي در جمع‌بندي سخنانشان، با اشاره به علاقه ديرين و فراوان خود به دانشگاه و جامعه دانشگاهي، خاطرنشان كردند: امروز دانشگاه و دانشجو آماج بزرگترين توطئه‌هاست و دشمنان كشور از حضور دانشگاهيان با روحيه انقلابي و تهاجمي در ميدان و برهم زدن خط قرمزهاي آنان و بالا بردن پرچم علم و پر رنگ كردن  شعارهاي انقلابي وحشت دارند و براي مقابله با اين حركت برنامه‌ريزي و هزينه‌هاي سنگيني مي‌كنند.
ايشان به تغيير روشهاي استعماري در دوره كنوني اشاره كردند و افزودند: سلطه‌گران اكنون به دنبال اين هستند كه تفكر عناصر فعال، هوشمند و نخبه يك كشور را به نحوي تغيير دهند كه اين عناصر، اهداف آنان را برآورده كنند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي همچنين با تأكيد بر ضروت ترويج ارزشها در محيطهاي دانشگاهي، گفتند: بايد به دغدغه دانشجويان ارزشي و انقلابي و همچنين هزاران نفر از اساتيد مؤمن و انقلابي كه امروز در دانشگاهها هستند، توجه كرد و از اين اساتيد قدرداني و قدرشناسي كرد.
پيش از بيانات رهبر انقلاب اسلامي، دكتر فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري توجه به اقتصاد دانش بنيان و توليد ثروت از علم و فناوري را سرآمد برنامه‌هاي اين وزارتخانه در حوزه اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: تهيه و تصويب سند اقتصاد مقاومتي، بازنگري و اصلاح برنامه هاي درسي، همكاري با بخش‌هاي صنعتي و خدماتي كشور، اهتمام به اجراي سند دانشگاه اسلامي، برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي و تعميق و ترويج فضاي ديني و انقلابي در دانشگاه ها از مهمترين اقدامات و رويكردهاي وزارت علوم بوده است.
همچنين دكتر قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رتبه پزشكي  ايران از نظر تعداد مقالات را در منطقه اول و در جهان 24 اعلام كرد و افزود: كسب مرجعيت علمي در منطقه و حضور موثر در عرصه هاي بين المللي، توجه به طب سنتي و ملي و اخلاق پزشكي، ايجاد دانشكده طب و دين، رعايت حقوق بيماران و ايجاد بيمارستان هاي ويژه بانوان در دستور كار وزارت بهداشت است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

رعایت شخصیت افراد
قرآن : يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسي‏ أَنْ يَکُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسي‏ أَنْ يَکُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سوره حجرات، آیه 11)ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید ، نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند ، شاید آنها از اینها بهتر باشند ، و نباید زنانی زنانِ [ دیگر ] را [ ریشخند کنند ] ، شاید آنها از اینها بهتر باشند ، و از یکدیگر عیب مگیرید ، و به همدیگر لقبهای زشت مدهید چه ناپسندیده است ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید